Don Don Don Dominique NL

La Société des Dames des Bulles (et Amicitae)

Welkom op de site van La Société des Dames des Bulles (van de Champagne)
Geniet van onze muziekvideo over Don Don Don Dominique, hier kunt u een korte clip zien
hier
Of u kunt de hele muziekvideo in 720i HD zien voor 1 euro
Zie een kleine taster hier
Zie een grote taster hier

QuickBuy

Stacks Image 21
  • klik op de afbeelding om clip te bekijken

Persbericht

Vanaf vandaag staat een stukje van het liedje en filmpje van
Don Don Don Dominique op You Tube. Enkele fans van
de bijzondere persoon Dominique Strauss-Kahn hebben dit
liedje gemaakt.

Een liedje richting Dominique Strauss-Kahn als opsteker en
als steun voor zijn sterke vrouw,
En een waarschuwing voor mannen en vrouwen dat er altijd mensen zijn
die “oneerlijk” spel kunnen spelen, zeker als je een bekendheid bent….

Mensen die het hele filmpje en liedje willen zien, kunnen doorlinken
en voor 1 euro het hele filmpje/liedje zien.

De dames willen graag een dvd uitreiken aan mevrouw Strauss-Kahn
want een sterke man is een, maar zonder de steun van zijn vrouw zou
het leven, als iets uitgelicht wordt in de pers, er anders uitzien…


Eventuele winst zal gebruikt worden om een nieuw liedje te maken
over een andere jaaractualiteit, extra zanglessen en
het aankopen van vele flessen champagne;
om de naam van het gezelschap in ere te houden;

La Société des Dames des Bulles (et Amicitae)

(Het gezelschap van dames van de Champagne - en hun vrienden)

gonny van oudenallen, ilone kruit temmink, miranda frijda, mimi kok, dorien janssen, jellien pieterse, erzsebet hatvari, nutta napopmyam m….. twain produkties, clous van mechelen en vele anderen
en dankzij christine peel, frankrijk en michael harris, engeland

www.studiodreamscometrue.nl

Don Don Don Dominique EN

La Société des Dames des Bulles (and friends)

Welcome to the site of the Société des Dames des Bulles
(Champagne)
Enjoy our music video of Don Don Don Dominique, here you can view a clip or download the full video here
here
It is available in 720i HD for €1 euro
View a small taster here
View a larger taster here

QuickBuy

Stacks Image 25
  • click on image to view clip

Press Release

From today a clip of the song and video of Don Don Don Dominique is on You Tube. Some fans of the iconic Dominique Strauss-Kahn have made this music video and song.


A song for Dominique Strauss-Kahn and for his stoically supportive wife. And a warning for men and women that there are always people that "unfair" game play, especially if you're a celebrity ....


People who want to see whole movie and song, may click on the link
to see the whole music video for 1 euro.

The Société of Les Dames Des Bulles have made this in support of Ms. Strauss-Kahn. Being a powerful man is one thing, but without the support of his long-suffering wife, life would be very different....


Any profits will be used to make a new song, additional singing lessons for Les Dames and to replenish the supplies of champagne!!
And to fund La Société of Les Dames Des Bulles


La Société des Dames des Bulles (and friends)

(The Société des Dames des Bulles (and their Champagne friends)

gonny van oudenallen, ilone kruit temmink, miranda frijda, mimi kok, dorien janssen, jellien pieterse, erzsebet hatvari, nutta napopmyam
twain produkties/de bilt, clous van mechelen and many others
thanks to christine peel, france & michael harris, england

www.studiodreamscometrue.nl